Så kan du använda AI i studierna - och vad du bör undvika

Så kan du använda AI i studierna och vad du bör undvika

AI kan vara ett helt fantastiskt verktyg i studierna – när det används på rätt sätt! Vi reder ut vad som är tillåtet och vad som kan vara mer problematiskt när man använder AI i studierna.

AI-tekniken har funnits länge och vi har använt det i vardagen kanske utan att tänka på det, till exempel Siri/Alexa, sökmotorer, Google Maps och de flesta sociala medier använder alla AI. Men när ChatGTP lanserades i slutet av 2022 förändrade det helt hur vi interagerar med tekniken.

AI kan vara ett verktyg som underlättar många delar av studierna. Problemet är att det saknas regler och riktlinjer om hur det kan användas inte bara inom studierna men även inom yrkesverksamheter. Under 2023 var det mer än 90 studenter som blev upptäckta med att ha fuskat med AI. Hur kan du då tillämpa AI som hjälpreda under dina studier utan att bli anklagad för fusk? Allt du behöver veta hittar du här.

Problemet med AI

Det är viktigt att förstå att AI är inte helt problemfritt. AI-tjänster som ChatGPT har fått mycket kritik för att det lanserades för tidigt och för fort, utan tillräckligt med riktlinjer eller forskning och förståelse för hur det verkligen fungerar. UNESCO lyfter följande som problematiken med att använda AI-verktyg i studierna:

Akademisk integritet

Den ökade användningen av AI inom utbildningar har skapat oro kring akademisk integritet, särskilt gällande risken för plagiat och fusk vid förberedelse av uppsatser och tentor. 

Brist på reglering

ChatGPT är för närvarande inte reglerad. Många experter och politiker menar på att det inte har varit tillräckligt med tid för att undersöka och utvärdera potentiella risker och att det behövs mer tid för att utveckla protokoll kring AI.

Integritetsfrågor

Det finns frågor som rör vilken data som samlas in, av vem och hur det tillämpas av AI-verktygen – följer tjänster som OpenAI GDPR, till exempel. Det finns även andra etiska farhågor kring verktygets oförmåga att fastställa en användares ålder, alltså minderåriga kan utsättas för svar som inte är lämpliga för åldern.

Kognitiv bias

AI verktyg som ChatGTP kan inte skilja mellan rätt och fel, sant och falskt. Svar man får via dessa verktyg baseras enbart på den information de samlar in från internet och kan därmed återspegla eventuella fördomar som finns i den data den bearbetar. 

Genus och mångfald 

Många AI-tjänster har redan fått mycket kritik för att verktygen producerar innehåll som diskriminerar eller förstärker köns- och andra stereotyper. Detta speglar bland annat bristen på mångfald i deltagande inom ämnen relaterade till AI och inom forskning och framförallt utveckling av AI.

Tillgänglighet

Det finns begränsningar i vissa länder på grund av reglering och censur, ojämlik internetåtkomst och fördelning av resurser. Det är även viktigt att notera att undervisning och forskning inom AI är ojämnt fördelad globalt, vilket påverkar tillgången till kunskap och resurser inom ämnet.

Kommersialisering

Inblandning av privata enheter inom akademisk utbildning kräver reglering om man väljer AI och andra verktyg som drivs av företag som är beroende av vinst och som kan extrahera data för kommersiella ändamål.

3d-vector-robot-machine-learning-ai-in-science-and-business-technology-and-engineering.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=w6FsoGVCtbybJoFgz2Ug0sAgVbx47fSFmmhocxeFvyQ=.jpg

Hur kan du använda AI i studierna? 

Kom ihåg att AI-tjänster bör användas som ett verktyg som kan hjälpa dig i dina studier – det är inte där för att göra jobbet åt dig eller ge dig alla svar. Exempel på hur AI-verktyg kan användas inom studierna är:

 • För inspiration, idéutveckling och hjälp med att hitta en bra struktur i projekt och uppsatser.

 • Få hjälp med att korrläsa texter.

 • Få hjälp med att översätta texter.

 • För att sammanfatta böcker eller långa texter.

 • Få hjälp med att hitta passande och lämpliga källor.

 • Få hjälp med att förstå komplicerade begrepp.

 • Hitta fel i kod som du skrivit.

 • Få hjälp med dataanalys. 

 • Få hjälp med att planera och strukturera din studietid.

Bra att tänka på

Det är aldrig tillåtet att ta en text (eller annat) och framställa den som sin egen, vare sig texten är tagen från en bok, en websida eller om den är AI-genererad. Detta bör du tänka på när du använder AI-tjänster i dina stuier:

 • AI-verktyg ska inte användas för att skriva kod, uppsatser, svar till hemtentor eller liknande – alltså göra jobbet åt dig. Det ska enbart användas som hjälpreda i processen.
 • Det är nödvändigt att noggrant granska och jämföra AI-genererade svar med andra informationskällor för att få en mer nyanserad förståelse. Använd aldrig AI som en källa i ditt arbete, hitta alltid pålitliga eller kvalitetsgranskade källor.
 • Håll dig uppdaterad med nya regler och riktlinjer både i Sverige och i just din skola. Då detta är fortfarande ett relativt nytt fenomen kommer regler och riktlinjer troligtvis uppdateras och förändras kontinuerligt. Därför är det viktigt att hålla dig uppdaterad med vad som gäller.
 • Ha en öppen dialog och diskussioner med lärare och andra i klassen om hur man kan använda AI i studierna, vad som är tillåtet och inte tillåtet.

Smarta teknikprylar

Läs mer här

Fler studie tips💡

7 effektiva studietekniker för framgång i skolan

Kom igång med studierna på rätt fot! Få ett vinnande år med våra tips på effektiva studietekniker.