Ta karriärtestet och få reda på din lön

Vart vill du jobba i framtiden? Universum strävar efter att minska klyftan mellan studenter och arbetsgivare genom deras karriärundersökning. Varje år samlar de in över 1 miljon enkätsvar världen över. Delta i världens största karriärundersökning du med!