50 % studentrabatt

Lyckans Smed är en onlineplatform för självledarskap. Du får verktyg och program för att skapa en hållbar utveckling för dig själv, hitta dina inre drivkrafter, sätta mål och nå dem. Certifierade coacher enligt världens största branschorgan ICF, International Coaching Federation. Vi har redan hjälpt tusentals människor att nå sin fulla potential.