Studentrabatt hos Ifdelayed.com

Ifdelayed.com

Ersättning vid försenat och inställt flyg

Studentrabatt hos Ifdelayed.com

Ifdelayed.com hjälper flygresenärer att söka ersättning från flygbolag. Enligt EU-förordningen EG
261/04 har varje passagerare rätt till mellan 250 € och 600 € om flyget är minst 3 timmar försenat,
inställt eller överbokat förutsatt att förseningen inte berodde på extraordinära omständigheter.

Ifdelayed tar bara betalt om du får ersättning.

Toggle description Till rabatten