10% på lagliga och effektiva säkerhetsprodukter

Bodyguard.nu är Sveriges största leverantör av självförsvarsspray och personlarm. Alla deras produkter är lagliga att använda. Bodyguard värnar om din trygghet med produkter som ger dig möjlighet att på ett enkelt och lagligt sätt försvara dig vid ett överfall.