Har du koll på fribeloppet?

Har du koll på fribeloppet?

Läs här allt du behöver veta om fribeloppet och hur din inkomst påverkar hur mycket studiestöd du kan få.

Vad är fribeloppet?

Fribeloppet är den gräns för inkomster du får ha utan att ditt studiemedel påverkas. Det gäller för dem som erhåller studiemedel eller studiestartsstöd. Fribeloppet tillämpas per kalenderhalvår, det vill säga 1 januari till 30 juni och 1 juli till 31 december. 

Hur påverkas fribeloppet av min inkomst?

Om dina inkomster överstiger fribeloppet minskar både bidrag och lån. Därför bör du alltid meddela din beräknade inkomst för hela kalenderhalvåret, även om du bara erhåller studiemedel eller studiestartsstöd under en del av tiden. Din lön räknas till det kalenderhalvår den betalas ut, och inkomster under sommaren kan påverka dina bidrag och lån även om du inte studerar då. Det är viktigt att meddela CSN om din inkomst förändras.

Hur beräknas fribeloppet?

Storleken på fribelopp beror på hur många veckor du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd och om du har ansökt om studiemedel för heltid- eller deltidsstudier. Genom att ansöka om studiemedel för färre veckor eller för en lägre studietakt än du faktiskt studerar, kan du öka ditt fribelopp. Detta gör också att du sparar veckor för framtiden och får mindre studielån att återbetala.

Hur uppskattar jag min inkomst?

När du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd behöver du uppskatta din inkomst för det kalenderår eller de kalenderhalvår du ansöker för. Detta inkluderar:

  • lön

  • a-kassa

  • föräldrapenning

  • vinst från försäljning av bostad

  • inkomster från aktieförsäljning och aktieutdelning

Om dina inkomster överstiger fribeloppet minskar dina studiemedel, och om detta belopp blir lägre än ett visst minimum kan du inte få studiemedel alls.

Vad händer om min inkomst förändras?

Det är viktigt att meddela CSN om din inkomst förändras för att undvika återkrav eller eventuella bidragsbrott. CSN kontrollerar dina inkomster i efterhand och om de upptäcker att du har fått för mycket i bidrag kan du få ett återkrav. Om du avbryter dina studier ska du också meddela detta till CSN så att ditt studiemedel kan justeras utifrån den nya studietiden.

NB: CSN polisanmäler om de misstänker bidragsbrott.

Vad händer om jag avbryter mina studier?

Om du avbryter dina studier bör du meddela CSN omedelbart. Du får då utbetalt hur mycket du har rätt till utifrån den nya studieperioden med ntt fribelopp.

Läs mer och beräkna hur stort fribelopp du har. Ansök om studiestöd och studiemedel hos CSN här.

Allt du behöver veta om CSN och studiestöd hittar du i vår snabbguide här!  

Läs mer här

Tips💡

CSN – allt du behöver veta

En snabbguide till CSN - ansökan, utbetalningar, studieförsäkran och allt däremellan. Läs här så du inte missar något!

Bäst just nu

Mecenat Talang

Mecenat Talang

På Mecenat Talang hjälper vi dig navigera bland dina karriärdrömmar.

Till Mecenat Talang