Försäkring och bank på ett ställe

LF Kalmar är ett bolag som ägs och styrs av sina kunder, lokalt i länet. De finns för att göra sina kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgivning och bra försäkringsskydd. Men också genom att engagera sig på djupet i det samhälle som kunderna lever och verkar i. LF Kalmar ägs av sina kunder, mer än 120 000 länsbor. Det betyder att kundernas bästa är deras enda intresse och långsiktiga mål.
  • Om LF Kalmar
  • Försäkring och bank på ett ställe

    LF Kalmar är ett bolag som ägs och styrs av sina kunder, lokalt i länet. De finns för att göra sina kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgivning och bra försäkringsskydd. Men också genom att engagera sig på djupet i det samhälle som kunderna lever och verkar i. LF Kalmar ägs av sina kunder, mer än 120 000 länsbor. Det betyder att kundernas bästa är deras enda intresse och långsiktiga mål.