Gör din röst hörd

Syftet med Framtidspanelen är att göra regelbundna och trovärdiga opinions- och samhällsundersökningar bland landets unga. Undersökningarna genomförs i enlighet med branschens normer och standarder. Frågorna kan handla om samhället, framtiden och livet som ung och skickas ut regelbundet till de som är med i Framtidspanelen. Resultaten kan sedan användas som underlag till artiklar eller granskningar.

Dina svar bidrar till samhällsutvecklingen och hjälper även Mecenat att fortsätta erbjuda dig de bästa rabatterna.

* Detta är ett samarbete mellan Mecenat och Demoskop
  • Om Demoskop Framtidspanelen
  • Gör din röst hörd

    Syftet med Framtidspanelen är att göra regelbundna och trovärdiga opinions- och samhällsundersökningar bland landets unga. Undersökningarna genomförs i enlighet med branschens normer och standarder. Frågorna kan handla om samhället, framtiden och livet som ung och skickas ut regelbundet till de som är med i Framtidspanelen. Resultaten kan sedan användas som underlag till artiklar eller granskningar.

    Dina svar bidrar till samhällsutvecklingen och hjälper även Mecenat att fortsätta erbjuda dig de bästa rabatterna.

    * Detta är ett samarbete mellan Mecenat och Demoskop