Studentrabatt hos Revisjon og Regnskap

Studentrabatt hos Revisjon og Regnskap

Revisjon og Regnskap


50% rabatt på Bladet Revisjon og Regnskap

BLADET REVISJON OG REGNSKAP er et fagtidsskrift innen revisjon, regnskap, skatt og avgift. Utkommer i 8 utgaver per år.  50% rabatt innrømmes for studenter.

Pilestredet 75D
0454, Oslo

Toggle description