Mecenatkort Standard

Alnarps Lantmästarkår

Alnarps Studentkår

Berghs Elevkår

Blekinge Studentkår

Chalmers Studentkår

Dalarnas Studentkår

ELSA Sweden

Folkhögskola

Föreningen Ekonomerna Sthlm

Föreningen Lärarstudenterna Sthlm

Försvarshögskolans Studentkår

Gefle Studentkår

GIH Studentkår

Göta Studentkår

Halmstad Studentkår

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår

Handelshögskolans i Stockholm Studentkår

Juridiska Föreningen i Stockholm

Karlstad Studentkår

Karolinska Institutet

Konstfacks Studentkår

Konsthögskolans Elevkår

KonstKåren

Kristianstad Studentkår

Kungliga Musikhögskolans Studentkår

Kungliga tekniska högskolan

Luleå studentkår

Marie Cederschiöld högskola

Medicinska Föreningen i Sthlm

Mälardalens studentkår

Odontologiska föreningen i Stockholm

Röda Korsets Högskolas Studentkår

Sahlgrenska Akademins studentkår

Skogshögskolans studentkår

Student Association at Hyper Island

Studentkåren i Borås

Studentkåren i Skövde

Studentkåren Malmö

Studentkåren vid högskolan Väst

SöderS

Tekniska högskolans studentkår

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola

Ultuna studentkår

Umeå medicinska studentkår

Umeå Naturvetar och Teknologkår

Veterinärmedicinska föreningen

Örebro studentkår