Rörelseglädje för studenter

Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har verkat för rörelseglädje, gemenskap och hälsa bland studenter sedan 1913. SAIF erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå. Förbundet har cirka 100 medlemsföreningar med närmare 50 000 medlemmar och över 50 olika idrotter och aktiviteter.

SAIF utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete – både nationellt och internationellt.

Ta del av flera utmärkta studenterbjudanden från SAIF:s föreningar idag.
  • Om Sveriges Akademiska Idrottsförbund
  • Rörelseglädje för studenter

    Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har verkat för rörelseglädje, gemenskap och hälsa bland studenter sedan 1913. SAIF erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå. Förbundet har cirka 100 medlemsföreningar med närmare 50 000 medlemmar och över 50 olika idrotter och aktiviteter.

    SAIF utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete – både nationellt och internationellt.

    Ta del av flera utmärkta studenterbjudanden från SAIF:s föreningar idag.