Vinn priset för bästa uppsats inom kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Examensarbetet ska behandla någon aspekt av kollektivtrafik på väg och kan vara på kandidat- eller mastersnivå. Alla perspektiv är välkomna! Priset delas ut till personer som studerar vid ett svenskt universitet eller högskola.
Bedömningen görs av en projektgrupp bestående av en representant från respektive Sverige Bussföretag, K2 och Svensk Kollektivtrafik. Priset delas ut i oktober 2020, i samband med Nordens största branschevent inom kollektivtrafik - Persontrafik i Göteborg.