Hjälp Svensk Kollektivtrafik att utvecklas

Dags för examensarbete? Skriv om kollektivtrafik på väg! Varje år har du chansen att delta i tävlingen och få pris för bästa uppsats inom kollektivtrafik på väg. I potten ligger 60 000 kr som kan komma att delas mellan flera examensarbeten. Examensarbetet ska behandla någon aspekt av kollektivtrafik på väg och kan vara på kandidat- eller mastersnivå. Alla perspektiv är välkomna! Priset delas ut till personer som studerar vid ett svenskt universitet eller högskola.

Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
  • Om Svensk Kollektivtrafik
  • Hjälp Svensk Kollektivtrafik att utvecklas

    Dags för examensarbete? Skriv om kollektivtrafik på väg! Varje år har du chansen att delta i tävlingen och få pris för bästa uppsats inom kollektivtrafik på väg. I potten ligger 60 000 kr som kan komma att delas mellan flera examensarbeten. Examensarbetet ska behandla någon aspekt av kollektivtrafik på väg och kan vara på kandidat- eller mastersnivå. Alla perspektiv är välkomna! Priset delas ut till personer som studerar vid ett svenskt universitet eller högskola.

    Kollektivtrafiken är en viktig del av det hållbara samhället. Hjälp branschen att utvecklas genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.