Mecenat Talang - SEB
Logo of SEB

SEB

SEB är en ledande nordeuropeisk finanskoncern med internationell närvaro och en av de största IT-arbetsgivarna i Norden. Deras team består av människor med olika bakgrunder och erfarenheter, men alla delar samma ambition – de vill vara en positiv driftkraft i samhället.
Mer om SEB

Vilka är SEB?

Framtidens finansvärld utvecklas i snabb takt. Hållbara och digitala förändringar driver på utvecklingen för människor, företag och vår jord. Om du är nyfiken och ivrig att ta dig an framtidens utmaningar kommer du att lyckas på SEB. Ända sedan SEB grundades har deras medarbetare och långsiktiga relationer varit kärnan i deras framgång. Det är det som stärker innovationskraften i teamen och skapar starka band mellan kollegor, kunder och aktieägare. Det är också medarbetarna som gör det möjligt att vara en positiv kraft i de samhällen där de verkar.

Jobba på SEB

Jobba på SEB

Att arbeta på SEB innebär att vara med och forma framtiden på ett positivt sätt genom att skapa långsiktigt värde för deras kunder och samhället. Deras verksamhet bygger på relationer och förtroende. Nyckeln är teamet av kunniga medarbetare och deras engagemang för att erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen. 

SEB fokuserar på kontinuerligt lärande i en inkluderande miljö där olika perspektiv uppskattas och tillsammans bidrar de till en säker och sund arbetsmiljö. Varje dag strävar SEB efter att leva upp till deras syfte, värna om sitt arv och förverkliga sin strategi. Det gör de genom att skapa värde, agera långsiktigt och bygga positiva relationer. Deras årliga undersökning visar att medarbetarna har en positiv syn på SEB:s framtid. De uppskattar den varma och välkomnande kulturen, att de kan vara sig själva på jobbet och lika möjligheter för alla medarbetare.

Läs mer

Studenter och nyexaminerade

Det finns många vägar in på SEB. Du kan hitta en ledig tjänst i något av de länder där de verkar eller söka något av deras olika program, såsom Techprogrammet eller internationella Trainee-program. Kanske vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete hos SEB och bidra med kunskap och nya perspektiv?

SEB erbjuder spännande utmaningar och karriärmöjligheter över hela världen. Genom deras internationella nätverk kan du utveckla din talang i många riktningar. Programmen är ett utmärkt sätt att starta din karriär och ger dig de bästa verktygen för att du ska utvecklas och anta utmaningar inom ditt fält.

Ansök till Talent Network

Talent network Students & Graduates

Ta första steget till en karriär på SEB i Sverige genom att gå med i deras talangnätverk idag!