70 % rabatt på Internetodontologi.se

Hemsidan internetodontologi.se är en resurs för svensk tandvård som erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad. Dessa faktablad är koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tandvårdstillstånd. De är författade av specialister inom olika odontologiska specialiteter och granskas av ett vetenskapligt råd inom samma specialitet för att öka vetenskaplighetsgraden.

Webbplatsen innehåller för närvarande cirka 270 faktablad inom samtliga specialiteter.

Utöver detta erbjuder sidan även information om utbildningar genom Tandakademin.se, som är tandvårdens ledande digitala utbildningsplattform.
  • Om Internetodontologi.se
  • 70 % rabatt på Internetodontologi.se

    Hemsidan internetodontologi.se är en resurs för svensk tandvård som erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad. Dessa faktablad är koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tandvårdstillstånd. De är författade av specialister inom olika odontologiska specialiteter och granskas av ett vetenskapligt råd inom samma specialitet för att öka vetenskaplighetsgraden.

    Webbplatsen innehåller för närvarande cirka 270 faktablad inom samtliga specialiteter.

    Utöver detta erbjuder sidan även information om utbildningar genom Tandakademin.se, som är tandvårdens ledande digitala utbildningsplattform.
  • Rabattfakta