25 % studentrabatt på Hallandstrafiken

Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Halland. De arrangerar nästan 50 000 resor i Halland varje dag. Och deras trafikföretag, som de har avtal med, kör varje år mer än två miljoner mil i deras regi. Detta inkluderar busstrafik, Öresundstågen, Pågatågen, Västtågen och Krösatågen.
  • Om Hallandstrafiken
  • 25 % studentrabatt på Hallandstrafiken

    Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Halland. De arrangerar nästan 50 000 resor i Halland varje dag. Och deras trafikföretag, som de har avtal med, kör varje år mer än två miljoner mil i deras regi. Detta inkluderar busstrafik, Öresundstågen, Pågatågen, Västtågen och Krösatågen.
  • Rabattfakta