Här beskrivs vilka typer av utbildningar som berättigar till ett Mecenatkort.

Grundregel - studera på studiestödsberättigande utbildning

För att vara berättigad till Mecenatkortet måste du vara registrerad (aktiv) studerande på en utbildning som berättigar till studiestöd från CSN. Du behöver inte själv ta studiestöd, utan det är utbildningens status som avgör.

Vissa utbildningar är undantagna från kravet på studiestödsberättigande. Mer information nedan.

Kommer kortet automatiskt om jag är berättigad?

Har du studiestöd kan du vara nästan garanterad att få kortet automatiskt. I de flesta fall kommer det att beställas samtidigt som du får din första utbetalning.

  • Studerar du på gymnasiet beställs kortet i början på höstterminen efter att din skola rapporterat dig till CSN.
  • Studerar du på en eftergymnasial vuxenutbildning (Komvux, Folkhögskola, Yh, mm) så beställs kortet efter att du fått första utbetalningen från CSN. Vissa skolor beställer även kort till de som inte tar studiestöd.
  • Studerar du på universitet/högskola varierar det från lärosäte till lärosäte, eftersom regler och rutiner är olika hos olika lärosäten och studentkårer. Är du osäker rekommenderar vi att du ansöker om Mecenatkort för att se vad som gäller på din utbildning.

Undantag från kravet på studiestödsberättigande.

Vissa utbildningar är inte studiestödsberättigande men berättigar ändå till ett Mecenatkort.

  • Gymnasiesärskola (motsvarar gymnasiet).
  • Särvux och Lärvux (motsvarar Komvux).
  • Forskarstudier på doktorandnivå.
  • Förtroendevalda kåraktiva som har beviljat studieuppehåll för studiefackligt arbete.

Övriga ej studiestödsberättigade utbildningar (t.ex. Uppdragsutbildning, Grundskola och SFI) är ej berättigande till Mecenatkort.

Är du osäker på om din utbildning är berättigande, ansök om ett Mecenatkort så undersöker vi det och återkommer till dig med ett svar.

Tillbaka