Vänligen logga in för att ändra adress på din profil.

Tänk på att meddela ditt lärosäte (och eventuell studentkår) din nya adress. Annars finns risken att de skriver över vår information med sin gamla information när de beställer ett nytt kort till dig vid terminstart.


Har du flyttat?

Gör din adressändring med 50 % studentrabatt

Tillbaka