Studentrabatt hos Skyss

Skyss
Østre Strømkaien
5015 Bergen

Telefon: 177
E-postadresse: Klikk her >
Nettside: Klikk her >

40 % studentrabatt på buss i Hordaland og Bybanen i Bergen

PeriodeSkyss – 7 dagar, 30 dagar og 180 dagar PeriodeSkyss gjeld for eit uavgrensa tal reiser på ei bestemt strekning eller innanfor eit bestemt område. PeriodeSkyss er berre gyldig på eit personleg Skysskort, og gjeld i 7, 30 eller 180 dagar frå fyrste gong produktet blir brukt/aktivert. PeriodeSkyss må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato. 40 % rabatt for studentar: PeriodeSkyss for studentar/elevar/lærlingar under 30 år gir 40 % rabatt på ordinær pris, runda opp til næraste 5-kroner. Gjeld for heiltidsstudentar ved universitet og høgskolar, elevar ved vidaregåande skolar, lærlingar og

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK