Skyss

Østre Strømkaien
5015, Bergen
Studentrabatt hos Skyss

Skyss


40 % studentrabatt på buss i Hordaland og Bybanen i Bergen

PeriodeSkyss – 7 dagar, 30 dagar og 180 dagar PeriodeSkyss gjeld for eit uavgrensa tal reiser på ei bestemt strekning eller innanfor eit bestemt område. PeriodeSkyss er berre gyldig på eit personleg Skysskort, og gjeld i 7, 30 eller 180 dagar frå fyrste gong produktet blir brukt/aktivert. PeriodeSkyss må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato. 40 % rabatt for studentar: PeriodeSkyss for studentar/elevar/lærlingar under 30 år gir 40 % rabatt på ordinær pris, runda opp til næraste 5-kroner. Gjeld for heiltidsstudentar ved universitet og høgskolar, elevar ved vidaregåande skolar, lærlingar og

Rabattfakta

40% rabatt

Toggle description

Skyss

Østre Strømkaien
5015, Bergen